( اطلاعات جادویی ) information magick
The web for information این وب برای آشنایی دوستان در جهت کسب اطلاعات متافیزیکی و جادویی می باشد. metaphysical and magical is familiar friends.

در بدن انسان 3 کانال اصلی وجود دارد ولی در بعضی متون قدیمی به 72000 و بعضی ها به 35000 کانال اشاره شده است . این 3 کانال عبارتند از ( آیدا – پینگالا – سوشومنا ) . پینگالا انرژی خورشید و آیدا انرژی ماه است . مهمترین کانال سوشومنا نام دارد که کندالینی در آن است. پینگالا در طرف راست و آیدا در طرف چپ بدن است که به صورت مارپیچ بالا می روند و سوشومنا در وسط و روی ستون فقرات است و مستقیم بالا  می رود. به این کانال ها ( سوآرا ) می گویند . 

 به کانال تلگرام ما بپیوندید .هم برای کسانی که میخواهند آموزش ببینند هم برای کسانی که به دنبال آرامش هستند : 09389958943 لطفا یک پیام بدهید ما شما را با کانال اضافه میکنیم

 

  

There are three main channels of the human body, but in some old texts and some 72,000 to 35,000 channels is outlined. The three channels are (Aida - Pyngala - Svshvmna). Aida Pyngala solar energy and moon energy. The main channel is called Kundalini Svshvmna it. Pyngala the right and left sides of the body as Aida in the process of winding up in the middle of the spine and direct Svshvmna rises. These channels (Svara) say.

 

 

 

 

 

این شماره واتس اپ و تلگرام هست :. 09389958943

و اینم وب سایت :

http://meditation-abarnoor-style.ir

جمعه 3 آبان 1399برچسب:, :: 18:59 :: نويسنده : آتش

گیاهان گوشتخوار گیاهانی هستند که برخی یا بسیاری از مواد مغذی خود را (اما نه انرژی) از تله گذاری و مصرف جانوران و آغازیان، معمولاً حشرات و بندپایان دیگربدست می‌آورند. گیاهان گوشتخوار در مناطقی که در آن رشد خاک نازک و یا فقیر در مواد غذایی است، به ویژه نیتروژن، مانند مانداب اسیدی و outcroppings سنگی سازگار به نظر می‌رسند. چارلز داروین ۱ رساله در باره گیاهان حشره خوار و گیاهان گوشت خوار، در سال ۱۸۷۵ نوشت.

پدیده گوشت خواری(carnivory) واقعی به طور مستقل در ۵ مسیر مختلف تکامل گیاهان گلدار، توسط بیش از ده‌ها جنس دیده شده‌است. این موضوع شامل حدود ۶۳۰ گونه‌است که جذب و شکار حیوانات، تولید آنزیم‌های گوارشی و جذب مواد مغذی در آنها دیده می‌شود. علاوه بر این، بیش از ۳۰۰ گونه گیاهی گوشتخوار اولیه (protocarnivorous) برخی از این خصوصیات را نشان می‌دهند.

پنج مکانیسم تله گذاری اساسی در گیاهان گوشتخوار شناخته شده‌است:

  • . تله Pitfall (گیاهان پارچ) در این تله شکار بوسیله برگ لوله شده که حاوی استخری از آنزیم‌های گوارشی یا باکتری است شکار می‌شود.
  • . تله Flypaper استفاده از لعاب چسبنده.
  • . تله Snap استفاده از حرکات سریع برگ
  • .Bladder این تله با مکش شکار با مثانه که باعث ایجاد خلاء درونی می‌شود شکار می‌کند.
  • . pot– Lobster نیروی تله باعث حرکت طعمه به سمت اندام گوارشی با موهای باطنی می‌گردد.

این تله‌ها بسته به اینکه آیا حرکت شکار به گرفتن شکار کمک می‌کند یا نه ممکن است فعال یا منفعل باشند. به عنوان مثال، Triphyophyllum دارای کاغذ سمی مگس کش غیر فعال است که ترشح اب لیز می‌کند، اما برگهایش رشد نمی‌کنند و یا در پاسخ به جذب طعمه حرکت نمی‌کنند. در همین حال، sundews دارای یک تله کاغذ سمی مگس کش فعال هستند که برگ‌ها تحت تاثیر اسید سریع رشد می‌کنند که سلول‌ها بدون تقسیم سلولی انفرادی گسترش می‌یابند. افزایش سریع اسید اجازه می‌دهد تا sundew tentacles خم شوند و به حفظ و هضم طعمه کمک کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه 14 شهريور 1399برچسب:گیاهان گوشتخوار, :: 22:9 :: نويسنده : آتش

انسان و بدنش:

انسان از 2 قسم شده است:ت ساخته

1 ) قسمت فیزیکی و قابل رویت بدن که دارای وزن است و جسم فیزیکی نامیده می شود.                  

2 ) قسمت غیر فیزیکی ( کالبدها ) که غیر قابل رویت است .  عده ای این قسمت را بدن اتِری یا بدن پرانیک و یا بدن اثیری      می خوانند اما در واقع این طور نیست . بدن اثیری بدن آتش است در حالی که بدن اِتِری عنصری دیگر است . عده ای از اساتید   می گویند جسم اتری  دارای رنگ طلایی کمرنگ و پریده است و در فاصله  3 سانتی ( و بعضی ها گفته اند در فاصله 10 س است) از بدن فیزیکی فاصله دارد.                                            

Man is made up of two parts:
1) The visible physical body and the physical body is called the weight.
2) the non-physical (bodies) that is invisible. Some of the body parts or body Pranic Ether or etheric body sing, but actually it is not. Body etheric body, ether body, while another element is fire. Some scholars say the ethereal body is pale pale golden color and the distance of 3 cm (and some have said that within 10 s) away from the physical body.

این شماره واتس اپ و تلگرام هست :. 09389958943

و اینم وب سایت :

meditation-abarnoor-style.ir

دو شنبه 4 شهريور 1399برچسب:, :: 11:6 :: نويسنده : آتش

نیروی نهفته ایست که در چاکرای اول جای گرفته است. کندالینی به صورت مار چنبره زده ای که سه دور و نیم است و سر خود را پایین انداخته است در پایین ستون فقرات خوابیده است . عده ای از اساتید می گویند که این مار دم خود را به دهان گرفته است . طبق سنت تانترا این افعی در حباب یا غار  ( کاندامولا ) نشان داده شده است . کندالینی یعنی انرژی کیهانی خدایی .  واژه کندالینی از کندالا به معنی حلقه یا چنبره و در هم پیچیده شده گرفته شده است . غار کاندامولا به شکل تخم مرغ می باشد . هنگامی که این افعی بیدار می شود حرکت خود را به صورت مارپیچ در داخل سوشومنا به طرف بالا ادامه  می دهد به همین علت به آن نیروی ماری نیز می گویند.عده ای معتقدند این نیرو باعث وحدت       می شود که این وحدت باعث روشن بینی روحانی می شود و عده ای دیگر اعتقاد دارند که این نیرو از همه نیروها بالاتر است و کسی که این نیرو را در بدن خود زنده می کند همه کار می تواند انجام دهد ولی کسی که میخواهد این نیرو را بیدار کند باید حتما زیر نظر یک متخصصی باشد که خود کندالینی بازی دارد زیرا کار با این نیرو بسیار خطرناک است و زمان خیلی زیادی       می طلبد. در داخل سوشومنا که به رنگ قرمز آتشین است کانال دیگری قرار دارد که واجرا خوانده می شود و مانند خورشید درخشان است . در داخل واجرا کانال چیترا قرار دارد که رنگ آن پریده است . در داخل چیترا کانال نازکی وجود دارد که آن را برهما نِیدی می خوانند . به چیترا نِیدی جاده بهشتی هم می گویند زیرا حیاتی ترین قسمت بدن است .                                   

There is power in the first chakra is located. If the kundalini serpent coiled three and a half and lay your head down on the bottom of the spine. Some scholars say that the snake's tail to its mouth. Tantra tradition bubble or the Pit Cave (Kandamvla) is shown. Kundalini, the Divine Cosmic Energy. Terms of Kndala Kundalini means coiled and twisted ring or taken. Kandamvla cave is shaped like an egg.Kundalini game because its work force is very dangerous and requires a lot of time. Svshvmna is fiery red in the other channel, which is called Vajra, and the sun is shining. Chytra carry the channel, which is pale in color. There are tiny canals within Chytra Brahma Nydy read it. The road to heaven is also called Chytra Nydy the most vital parts of the body.

 

 

 

 

 

این شماره واتس اپ و تلگرام هست :. 09389958943

و اینم وب سایت :

http://meditation-abarnoor-style.ir

 

دو شنبه 4 شهريور 1399برچسب:, :: 11:4 :: نويسنده : آتش

به این علم به این دلیل بازتاب درمانی میگویند زیرا با ماساژ دادن قسمت خاصی از دست یا پا می توانید مشکل خود را بهبود دهید . مثلا شما با ماساژ دادن قسمت مربوط به ستون فقرات خود می توانید مشکلات مربوط به ستون فقرات خود را بهبود ببخشید . همین نقاط بر روی پا نیز وجود دارد . 

 

 

 

This science because they reflexology because certain parts of the hand or foot massage can improve your problem. For example, you can massage the spine related problems to improve your spine. So there are points on the feet

 

این شماره واتس اپ و تلگرام هست :. 09389958943

و اینم وب سایت :

 meditation-abarnoor-style.ir

 

چهار شنبه 15 مرداد 1399برچسب:, :: 21:0 :: نويسنده : آتش

 

There are certain parts of the human body. These places have different names in different languages ​​such as ancient Persia it was called Chakra means wheel and the Chinese Tien say that your points. Tien is your elixir field.The Nqlt a lot of energy so that the person can take all the power in these parts, and it would be a great power. The peak power of the chakras is complete when the people are fully connected to God.

 

 

 

در بدن انسان نقاط مخصوصی وجود دارد . به این نقاط در زبان های مختلف اسامی مختلفی داده اند مثلا ایرانی های باستان آن را چاکرا به معنی چرخ می نامیدند و چینی ها به این نقاط تان تین می گویند . تان تین یعنی مزرعه اکسیر . این نقلط دارای انرژی زیادی هستند به طوری که اگر انسانی بتواند تمام قدرت این نقاط را بگیرد و از آن ها استفاده کند دارای قدرت زیادی می شود . البته اوج قدرت این چاکراها وقتی کامل می شود که انسان ها به طور کامل به خدا وصل شوند . به مجموعه نقاطی که در بدن انسان است و این نقاط دارای انرژی زیادی است به زبان سانسکریت ( زبان اقوام آریایی نه هندی ) چاکرا می گویند . چاکرا به معنی چرخ است . در حال حاضر سبکهای زیادی هستند که روی این نقاط کار می کنند تا به هدف اصلی یعنی وصل شدن به خدا برسند . بعضی از این سبکها مانند ریکی و یوگا می باشد . البته توجه داشته باشید انسان هایی که با خدا هستند و فرمان خدا را انجام   می دهند ( در هر دینی و از هر نژادی که باشند فرقی ندارد ) چاکراهای آن ها شروع به پخش انرژی می کند .              

      توجه : به دلیل مشکلات شخصی احتمال دارد که خیلی دیر به ایمیل های شما دوستان گرامی جواب بدهم به همین دلیل از شما معذرت می خواهم . برای حل این مشکل من ایمیل یکی از دوستان خودم را در زیر برای شما نوشته ام تا در صورت دیر شدن جواب شما با تلفن به من خبر دهد.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

این شماره واتس اپ و تلگرام هست

09389958943

http://meditation-abarnoor-style.ir

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه 27 تير 1399برچسب:, :: 11:31 :: نويسنده : آتش

1- قصر چمبورد ، فرانسه :
قصر ییلاقی چمبورد در فرانسه نماد عشق یکی از اعضای خانواده ی سلطنتی به یک دختر بود. گفته می شود شاه فرانسیس اول این مکان را به علت نزدیک بودن به قصر معشوقه اش، کلاود روهان که در حوالی همین منطقه بوده انتخاب کرده است. قصر چمبورد دارای 440 اتاق ، 365 شومینه و 84 راه پله است؛ همچنین بزرگترین قصر در دره لوار فرانسه است. ترکیباتی از هنر معماری رنسانس فرانسه و معماری کلاسیک ایتالیایی در ساخت این قصر دیده می شوند.

 

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

 ---------------------------------------------------


2- قصر الحمرا ، اسپانیا :

الحمرا کاخی است مشرف بر شهر گِرانادا (غرناطه) در اسپانیا، که به عنوان یکی از شاخص‌ ترین نمونه‌های هنر شمال آفریقا (عرب) و شاید یکی از مشهورترین بناهای اسلامی جهان بشمار می‌آید. این بنا شامل چندین قسمت مجزا است که در دوره‌های مختلف ساخته شده‌اند. نام کاخ که به معنای سرخگون است، بنا به نظر بسیاری، از رنگ غالب بر بنا گرفته شده‌است.

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

 ---------------------------------------------------


3- قصر پوتالا ، تبت :

قصر پوتالا نام صومعه مقدس بودائیان و اقامتگاه سابق دالایی لاما است که در شهر لهاسا در تبت قرار دارد. قبر هشت دالایی لاما در عمارت قصر سرخ قرار دارد. در قصر پوتالا بیش از بیست هزار مجسمه و آثار ارزشمند و بی ‌نظیر هنری قرار دارد. با وجود اینکه قصر پوتالا دارای یک ‌هزار اتاق است، اما اتاق خواب شخصی دالایی لاما، تنها دارای مساحتی به اندازه ۰٬۴۶۵ متر مربع بوده است.

قصر پوتالا شامل قصر سفید و قصر سرخ و ساختمان‌های الحاقی آن‌ها است. قصر پوتالا همچنین در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. قصر پوتالا نامش را از کوه پوتالا که کوهی مقدس در آئین بودایی است، گرفته است. این مجموعه بر فراز کوهستان سرخ در مرکز دره لهاسا و در ارتفاع ۳۷۰۰ متری از سطح زمین واقع شده است. قصر پوتالا از شاهکارهای مهم معماری تبتی است.

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

 ---------------------------------------------------


4- قصر ورسای، فرانسه :

کاخ ورسای مجموعه کاخ‌هایی در شهر ورسای در نزدیکی پاریس است که به عنوان بزرگترین کاخ‌های سلطنتی جهان شناخته می‌شود. این کاخ سابقاً در دهکده‌ای به همین نام در نزدیکی پاریس قرار داشت اما امروزه این دهکده و کاخ جزء حومه پاریس محسوب می‌شوند.

از سال ۱۶۸۲ تا سال ۱۷۸۹ که به اجبار انقلابیون خانواده سلطنتی به پاریس منتقل شدند، این کاخ محل زندگی و دربار حکومتی شاهان فرانسه بود. معاهده ورسای که به جنگ جهانی اول پایان داد در این کاخ عقد شده‌است. این کاخ به عنوان یکی از میراث جهانی توسط یونسکو انتخاب شده‌است.

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

 ---------------------------------------------------


5- قصر تابستانی ، چین :

قصر تابستانی یکی از قصرهای دیدنی شهر پکن است و در قسمت غرب قرار گرفته است. این قصر بر روی تپه ای به ارتفاع 60 متر قرار گرفته است و با متعلقاتش با مساحت 2.9 کیلومتر مربع یکی از قصرهای دیدنی چین است. قصر تابستانی پکن یکی از مشهورترین باغ های بزرگ و سلطنتی دنیا است.

این قصر که در سال 1750 میلادی ساخته شده است یکی از شاهکارهای طراحی و سلیقه چینی است. قصر تابستانی و باغ سلطنتی پکن در قرن نوزدهم میلادی در هجوم نیروهای خارجی از جمله انگلیسی ها و فرانسوی ها ویران شد. بخش هایی از این قصر در این هجوم آتش گرفت اما در سال 1888 میلادی امپراتریس دواگر سیکسی از محل بودجه نیروی دریایی چین به مرمت مجدد این مجموعه اقدام کرد. اما این قصر در سال 1900 میلادی در هجوم نیروهای متحد که شامل هشت کشور بوده است مجدداً آسیب دید.

تا اینکه در اوایل قرن بیستم میلادی مجدداً ترمیم شد. مجموعه قصر تابستانی پکن شامل بیش از سه هزار قصر کوچک و بزرگ ، پل و تالار و بسیاری چیزهای دیگر است.

 

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

 ---------------------------------------------------


6- قصر اسکون بران ، اتریش :

قصر اسکون بران محل سکونت تابستانی خانواده سلطنتی در وین اتریش است. این قصر یکی از مهم ترین یادبودهای فرهنگی در اتریش است. از سال 1960 این قصر یکی از پربازدیدترین مقاصد گردشگری وین به حساب می آید به طوری که در سال 2009 بیش از 5 میلیون گردشگر از این مجموعه دیدن کردند. در سال 1996 این قصر در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد.

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

 ---------------------------------------------------


7- قصر میسور ، هندوستان :

قصر میسور در شهری به همین نام در جنوب هندوستان قرار دارد. این قصر اقامت گاه رسمی خانواده سلطنتی میسور و محل برگزاری میهمانی های دربار است. میسور را معمولاً به عنوان شهر قصرها می شناسند اگر چه اصطلاح قصر میسور به یکی از ساختمان های داخلی قصر مربوط می شود.

شاهان ودیار که حکمرانان محلی میسور هستند ابتدا در قرن چهاردم شروع به ساخت قصر کردند. ساخت قصر کنونی از سال 1897 آغاز ، در سال 1912 کامل و در سال 1940 گسترده تر شد. هم اکنون قصر میسور بعد از تاج محل یکی از معروف ترین جاذبه های گردشگری هند است به طوری که سالانه 2.7 میلیون بازدید کننده دارد.

چند نکته ی جالب در مورد بازدید کردن از این قصر وجود دارد و آن این که اگر چه گردشگران قادر به بازدید از قصر هستند اما حق عکس برداری در داخل قصر را ندارند و برای ورود به قصر باید کفش های خود را در بیاورند.

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

 ---------------------------------------------------


8- قصر ملی پنا ، پرتغال :

قصر ملی پنا در پرتغال، قدیمی ترین قصر الهام گرفته از مکتب هنری رمانتیک اروپا، بر بالای تپه ای بر فراز شهر سینترا واقع شده و روز روشن از شهر لیسبون پرتغال قابل رویت است. در ابتدا در قرن پانزدهم میلادی به عنوان یک قصر ساخته شد، اما بعدها پس از نوسازی ، به عنوان صومعه تقدیم کلیسا شد.

این قصر در زلزله سال 1755 به شدت آسیب دید، تا اینکه شاهزاده فرناندو در 1838 آن را بازسازی کرد. سبک معماری آن ترکیبی از سبک رمانتیک و آفریقایی است. این قصر در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و یکی از عجایب هفتگانه پرتغال است.

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

 ---------------------------------------------------


9- شهر ممنوعه ، چین :
شهر ممنوعه شهری قدیمی در منطقه پکن، پایتخت کشور چین است و یکی از مهمترین دیدنی ‌های تاریخی این کشور به شمار می ‌آید. این شهر به روایتی وسیع ‌ترین و کامل ‌ترین مجموعه معماری چوبی در جهان به شمار می ‌رود. احداث شهر ممنوعه در سال ۱۴۰۶ میلادی با دستور جو دی دومین امپراتور سلسله مینگ آغاز گردید و ظرف ۱۴ سال ساخته شد.

تا سال ۱۹۱۱ میلادی و نابودی سلسله چینگ (قریب ۵۰۰ سال) جمعا ۲۴ امپراتور در این شهر ممنوعه اقامت کرده و بر چین فرمان رانده اند. از سال ۱۹۲۴ بازدید از این مجموعه به عنوان کاخ موزه برای عموم آزاد گردید و ممنوعه بودن آن پایان پذیرفت. شهر ممنوعه کاملا طبق نظام تشریفاتی سلسله‌های فئودالی و اصول طبقاتی ساخته شده است. طرح کلی، وسعت ، شیوه معماری، رنگ و تزیینات همه نمایانگر امتیاز خاندان سلطنتی و سلسله مراتب اشرافی است.

سه قصر این مجموعه یعنی قصر تای حه، قصر جون حه و قصر بایو حه که توجه را بیشتر جلب می ‌کنند، محل اعمال قدرت امپراتوری امپراتوران و برپایی مراسم پرشکوه بوده است. قصر تای حه، مرکز تمام شهر ممنوعه و تخت سلطنتی طلایی رنگ امپراتور در این قصر دیده می ‌شود. این قصر دارای مجلل ‌ترین معماری در شهر ممنوعه است. این قصر در شمال میدان بر سکوی مرمری سفید رنگی به مساحت ۳۰ هزار متر مربع و بلندای ۸ متر ساخته شده است.

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

 ---------------------------------------------------


10- قصر باکینگهام ، انگلستان :
قصر باکینگهام که اقامتگاه اصلی خانواده سلطنتی بریتانیا است در شهر وست مینستر قرار دارد. این قصر همچنین یکی از بزرگ ‌ترین قصر‌های سلطتنی فعال دنیاست. قصر باکینگهام در سال ۱۷۰۳ برای جان شفیلد، دوک باکینگهام ساخته شد. در سال ۱۷۶۲ جورج سوم، پادشاه وقت بریتانیا و ایرلند این قصر را برای محل اقامت خود برگزید و از آن پس این قصر به محل برگزاری مراسم رسمی و تشریفاتی دربار بریتانیا تبدیل شد.


قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

قلعه,زیباترین قلعه های جهان,زیباترین قصر های جهان

 

1- قصر هوهنزولرن - آلمان

 

قلعه,معروف ترین قلعه های دنیا,زیباترین قصرهای جهان

 

این قصر رویایی در زمان های دور محل زندگی شاه پروستی ها و امپراطور المان بوده است. قصر هوهنزولرن در قرن یازدهم ساخته شده اما بعدها در سال 1423 میلادی به کلی تخریب شد و در سال 1461 مجدداً ساخته شد. این قصر روی کوه هوهنزولرن با ارتفاع 855 متر قرار دارد و این ارتفاع باعث شده که این قصر دسترسی فوق العاده زیبایی به اطراف داشته باشد به طوری که یکی از زیباترین مناطق برای عکاسی گردشگران است. قصر هوهنزولرن در 50 کیلومتری جنوب شهر اشتوتگارت قرار دارد.

 

2- قصر هاوارد – انگلستان

 

قلعه,معروف ترین قلعه های دنیا,زیباترین قصرهای جهان

 

اگر چه از لحاظ ظاهری شبیه یک کاخ پادشاهی است اما در حقیقت مسکونی است و بیشتر از 300 سال محل زندگی خانواده ی هاوارد بوده است. این خانه یا بهتر بگوییم قصر در یورک شایر شمالی در انگلستان قرار دارد و بزرگترین قصر در تمام بریتانیا است. ساخت این قصر در قرن 17 میلادی آغاز شد و به مدت 15 سال به طول انجامید. زمین های اطراف این قصر که شامل باغ های مختلف ، چمنزارها و پارک است هم متعلق به کاخ است.


3- قصر القصر – اسپانیا

 

قلعه,معروف ترین قلعه های دنیا,زیباترین قصرهای جهان

 
قصر القصر که به قصر سگوویا نیز معروف است در شهر باستانی سگوویا در مرکز اسپانیا قرار دارد. این قصر که به عنوان یک پادگان توسط اعراب در قرن 12 میلادی ساخته شد دارای یک معماری منحصر به فرد است که این معماری باعث شده این قصر از لحاظ استراتژیک در جهان نمونه باشد و به همین دلیل در قرون وسطا القصر کلید دفاع از شهر سگوویا بود. ظاهراً این قصر الهام بخش والت دیزنی برای طراحی بیشتر قصر ها در آثارش بوده است.


4- قصر هیمه جی – ژاپن

 

قلعه,معروف ترین قلعه های دنیا,زیباترین قصرهای جهان

 
قصر هیمه جی که به علت نمای سفید رنگ آن قصر درنای سفید هم نامیده می شود یکی از جذاب ترین بناها در ژاپن است و مجموعه ای شامل 83 ساختمان چوبی است. این قصر در قرن چهاردهم میلادی ساخته شده و در ایالت کانسای ژاپن قرار دارد. یکی از فوق العاده ترین عناصر دفاعی و امنیتی که در این قصر وجود دارد نحوه ی رسیدن به قصر اصلی است، راهرو ها و دروازه ها طوری طراحی شده اند که کسانی که از خارج قصر وارد شده اند(معمولاً دزدان) ابتدا وارد یک راهروی پیچ در پیچ با تعداد زیادی بن بست می شوند، با وجود این راهرو و این همه بن بست دزدان از تصمیم خود منصرف می شوند.

 

قصر هیمه جی در شهر هیمه جی در جنوب غربی جزیره هونشو قرار دارد. این قصر اولین اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو از کشور ژاپن است. قصر هیمه‌جی به همراه قصرهای ماتسوموتو و کوماموتو از سه قصر بسیار مشهور کشور ژاپن و یکی از مراکز اصلی جلب گردشگر محسوب می‌شود.


5- قصر پراگ – جمهوری چک

 

قلعه,معروف ترین قلعه های دنیا,زیباترین قصرهای جهان

 
قصر پراگ که از نمادهای پایتخت جمهوری چک است ، یکی از بزرگترین و قدیمی ترین قصر ها در جهان است. این قصر با 570 متر طول و 130 متر عرض مجموعه ای است تقریبآً کامل و زیبا از معماری های هزاره ی قبلی از سبک گوتیک گرفته تا سبک رومانسکه. ساخت این قصر هم در قرن نهم میلادی صورت گرفته است. شاه ولادیسلاف یاگیلونسکی در قصر پراگ بزرگ‌ترین سالن به سبک گوتیک را ساخت. در حال حاضر از این سالن برای جشن انتخابات رئیس جمهوری چک استفاده می شود.


6- قصر پلس – رومانی

 

قلعه,معروف ترین قلعه های دنیا,زیباترین قصرهای جهان

 
این قصر در یک منطقه ی روستا مانند با طبیعت زیبا و دیدنی در کوه های کارپاسیان رومانی ساخته شده است. این قصر واقعاً یک اثر هنری و رویایی است، ساخت آن از سال 1873 آغاز شد و توسط تعداد زیادی معمار از کشورهای گوناگون ساخته شد، یه همین خاطر ملکه ی الیزابت رومانی در مورد ساخت این قصر این گونه توضیح داد: " ایتالیایی ها سنگ کار بودند، رومانیایی ها بالکن ها را ساختند، کولی ها کارگر بودند، البانیایی ها و یونانی ها روی سنگ کار می کردند، آلمانی ها و مجارستانی ها نجاری می کردند، ترک ها آجر می پختند، مهندس ها لهستانی بودند و سنگ تراش ها اهل چک بودیند. فرانسوی ها نقاش بودند و انگلیسی ها اندازه گیر بودند... " ظاهراً در طول ساخت این قصر کارگران و بناها به 14 زبان مختلف صحبت می کرده اند.


7- قصر چمبورد- فرانسه

 

قلعه,معروف ترین قلعه های دنیا,زیباترین قصرهای جهان

 
بر اساس اسناد رسمی تاریخی این قصر تنها برای اقامت شکارچیان ساخته شده اما گفته می شود شاه فرانسیس اول این مکان را به علت نزدیک بودن به قصر معشوقه اش، کلاود روهان که در حوالی همین منطقه بوده انتخاب کرده است. قصر چمبورد دارای 440 اتاق ، 365 شومینه و 84 راه پله است؛ همچنین بزرگترین قصر در دره لوار فرانسه است.


8- قصر نوی شوان اشتاین، آلمان

 

قلعه,معروف ترین قلعه های دنیا,زیباترین قصرهای جهان

 
قصر نوی شوان اشتاین (در آلمانی: Neuschwanstein) نام قصری است در جنوب کشور آلمان؛ دستور ساخت این قصر توسط پادشاه وقت بایرن به نام لادویگ دوم صادر شد و در سال 1896 کریستیان جانک ساخت آن را آغاز کرد. قصر نوی شوان اشتاین هم اکنون یکی از محبوب‌ترین نقاط توریستی در کشور آلمان است.


9- قصر کورفه – انگلستان

 

قلعه,معروف ترین قلعه های دنیا,زیباترین قصرهای جهان

 
قصر کورفه یکی از بناهای تاریخی انگلستان است که در نزدیکی روستای دورست قرار دارد. اگر چه این قصر تخریب شده اما بقایای باقی مانده قصر هنوز تاثیر زیادی در جذب گردشگران به روستای دورست دارد. ساخت این قصر به قرن نهم میلادی باز می گردد؛ گفته می شود این قصر در زمان های دور دژ نظامی رومانیایی ها بوده است. بقایای باقی مانده از این قصر بازمانده از دوباره سازی این قصر در قرن یازدهم هستند که در آن زمان محل نگهداری خزانه و زندانیان بوده است..


10- قصر ماتسوموتو – ژاپن

 

قلعه,معروف ترین قلعه های دنیا,زیباترین قصرهای جهان

 

قصر ماتسوموتو یکی از قصرهای زیبای ژاپن است که در شهر ماتسوموتو قرار دارد. این قصر در سال 1504 ساخته شده و امروزه به عنوان یکی از گنج های ملی ژاپن از آن نام می برند. قصر ماتسوموتو تا قرن نوزدهم مورد استفاده قرار می گرفت اما بعد از بازگشت می جی (عنوان امپراطور ژاپن به نام موتسو هیتو) در سال 1868 حکومت ژاپن ورشکسته شد و دولت تصمیم گرفت قصر ماتسوموتو را نابود کند تا بتواند الوار و آهن به کار رفته در آن را بفروشد اما مردم محلی ماتسوموتو در سال 1878با خرید این قصر آن را نجات دادند و مانع از اتفاقی شدند که در آن زمان سرنوشت بسیاری از قصر های ژاپن بود.


11- قصر بورگ التز – آلمان

 

قلعه,معروف ترین قلعه های دنیا,زیباترین قصرهای جهان

 
بورگ التز نمونه ی دیگری از قصرهای برجسته در آلمان است. این سازه ی قرون وسطی که در جنوب غربی آلمان قرار دارد هنوز تحت مالکیت خانواده ای به همین نام است که حدود 800 سال قبل در این مکان زندگی می کرده اند. مالک کنونی این قصر دکتر کارل گراف وونوند زو التز است که سی و سومین نسل از خانواده ی التز است.


12- قصر آلین دونن – اسکاتلند

 

قلعه,معروف ترین قلعه های دنیا,زیباترین قصرهای جهان

  
قصر آلین دونان در جزیره‌ای به همین نام در دریاچه دوییچ و در کشور اسکاتلند قرار دارد .قصر اصلی در اوایل قرن سیزدهم، جهت دفاع در برابر حملات وایکینگ‌ها بنا شد. امروزه این قصر یکی از معروف ترین مکان ها در اسکاتلند است. به نظر می رسد دلیل نام گذاری این قصر به این نام" بیشاپ دونان" بوده که در قرن ششم میلادی به اسکاتلند رفته است. این قصر در یک جزیره بسیار زیبا قرار دارد و اطراف آن توسط کوهستان های اسکاتلند اخاطه شده است. قلعه ی آلین دونن حداقل چهار بار بازسازی شده که این بازسازی ها 200 سال طول کشیده است.


13- قصر نوشاتل – سوییس

 

قلعه,معروف ترین قلعه های دنیا,زیباترین قصرهای جهان

 

این قصر که در اواخر قرن دهم میلادی ساخته شده است هدیه ی رودولف سوم حکمران بورگاندی (منطقه ای در فرانسه) به همسرش بود. این سخاوتمندی باعث شد تا نام نوشاتل بر روی شهر، دریاچه و منطقه ای که در آن قرار دارد گذاشته شود. قصر نوشاتل در قرن پانزدهم و هفدهم بازسازی شد و امروزه محل حکمرانی ایالت و محل استقرار وکلاست.


14- قصر گوایتا – سن مارینو

 

قلعه,معروف ترین قلعه های دنیا,زیباترین قصرهای جهان

 
قصر گوایتا که در پارک گوایتا و برفراز شهر سن مارینو قرار دارد یکی از نمادهای این کشور کوچک در داخل ایتالیاست. این قصر در قرن یازدهم میلادی ساخته شده است و برای مدتی از آن به عنوان زندان استفاده می شد. این قصر یکی از سه برج معروف گوایتا است، دو برج دیگر دلا فرانا و مونتاله هستند، البته گوایتا قدیمی ترین و معروف ترین آن هاست.


15- قصر کُنوی – ولز

 

قلعه,معروف ترین قلعه های دنیا,زیباترین قصرهای جهان

 
قصر کنوی یکی از برجسته ترین آثار ساخته شده توسط ادوارد اول در قرن سیزدهم است و شامل هشت برج است که یکی از کلیدهای اصلی قصر های حلقه ی آهنی پادشاهان در ولز است. هزینه ی ساخت این قصر برای ادوارد اول چیزی حدود 15 هزار پوند خرج برداشت (162 میلیون پوند در سال 2009)؛ به همین علت این قصر یکی از گران ترین قصرها در تاریخ ولز است. امروزه منظره ای که از بالای این قصر قابل دیدن است یک تصویر نمادین از ولز است.

جمعه 14 شهريور 1398برچسب:زیباترین قلعه های جهان, :: 22:21 :: نويسنده : آتش


گیاه حشره خوار

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب 

سوسن آزتک، بومی مکزیک

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب
ارکیده ای در جشنواره بین المللی ارکیده توکیو

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب 

پاسیفلورا سراتیفولیا (Passiflora-serratifolia)

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب
ارکیده Masdevallia

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب
ارکیده ای از خانواده Cypripedioideae

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب
الولا، گیاه بومی هاوایی

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب

ارکیده Cattleya

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب

ارکیده زنبوری (Ophrys apifera)

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب

ارکیده شبحی

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب
گل ماندرینت

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب
ارکیده Paphiopedilum spicerianum

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب

ستاره پرشیا (Allium cristophii)

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب

 بلسان یا گل طوطی

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب
گل Passiflora

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب
گل خزنده زمردی (Strongylodon macrobotrys)

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب

گل ریش پیرمرد (Clematis vitalba)

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب
ستاره استوایی یا آماریلیس

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب

ارکیده مگسی (Ophrys insectifera)

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب  
گلی از درخت مرجانی خنچه (erythrina crista-galli)

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب
یک ارکیده صورتی غیرعادی

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب
ارکیده و گل آناناس

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب
گل رافلزیا (rafflesia)

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب

ارکیده Zygopetalum

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب
مرغ بهشت (Strelitzia reginae)

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب
ارکیده شبحی از خانواده Dendrophylax

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب
شکوفه کولیو (Hibiscus kokio saintjohnianus)

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب

دروسرا با نام رایج گیاه حشره خوار

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب  
رز مالزی (Tapeinochilus ananassae)

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب
پروتیا (Protea)

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب


گل Brachystelma barbarae

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب


گل خجالتی یا حساس با نام علمی Mimosa pudica

گل,گلهای زیبا,گلهای عجیب غریب

 

سه شنبه 4 شهريور 1398برچسب:گل ها و گیاهان زیبا و عجیب و غریب دنیا, :: 11:11 :: نويسنده : آتش

 

 

جمعه 21 شهريور 1393برچسب:سلجوقیان, :: 1:57 :: نويسنده : آتش

 

 

جمعه 21 شهريور 1393برچسب:قلمرو صفاریان, :: 1:41 :: نويسنده : آتش

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید
موضوعات
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان magick و آدرس alirezam921.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگاننام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 104
بازدید دیروز : 272
بازدید هفته : 1057
بازدید ماه : 3694
بازدید کل : 293354
تعداد مطالب : 87
تعداد نظرات : 50
تعداد آنلاین : 1

Alternative content


1